HP LaserJet Enterprise M605 series - Настройки на скоростта на връзката и режим дуплекс

background image

Настройки на скоростта на връзката и режим дуплекс

ЗАБЕЛЕЖКА:

Тази информация се отнася само за Ethernet мрежи. Тя не може да се приложи към

безжични мрежи.

Скоростта на връзката и комуникационният режим на сървъра за печат трябва да съответстват на

мрежовия концентратор. В повечето случаи може да оставите принтера в автоматичен режим.

Неправилните промени в настройката на скоростта на връзката могат да попречат на комуникацията на

принтера с други мрежови устройства. За да направите промени, използвайте контролния панел на

принтера.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Настройката на продукта трябва да съответства на настройката на мрежовото

устройство (мрежов концентратор, превключвател, портал, маршрутизатор или компютър).

ЗАБЕЛЕЖКА:

Извършването на промени на тези настройки води до изключване и последващо

включване на принтера. Правете промените само когато принтерът е в състояние на бездействие.

BGWW

Конфигуриране на настройките на IP мрежа

79

background image

1.

Натиснете бутона Home (Начало) от контролния панел на продукта.

2.

Отворете следните менюта:

Administration (Администриране)

Network Settings (Настройки на мрежата)

Jetdirect Menu (Меню Jetdirect)

Link Speed (Скорост на връзката)

3.

Изберете една от следните опции:

Auto (Автоматично)

: Сървърът за печат се конфигурира автоматично за най-високите

допустими за мрежата скорост на връзката и комуникационен режим.

10T Half (полудуплекс)

: 10 мегабайта в секунда (Mbps), полудуплексен режим

10T Full (пълен дуплекс)

: 10 Mbps, режим пълен дуплекс

10T Auto (Автоматичен)

: 10 Mbps, режим автоматичен дуплекс

100TX Half (полудуплекс)

: 100 Mbps, полудуплексен режим

100TX Full (пълен дуплекс)

: 100 Mbps, режим пълен дуплекс

100TX Auto (Автоматично)

: 100 Mbps, режим автоматичен дуплекс

1000T Full (пълен дуплекс)

: 1000 Mbps, режим пълен дуплекс

4.

Докоснете бутона

Save

(Запиши) или натиснете бутона

OK

. Устройството се изключва и после

отново се включва.

80

Глава 5 Управление на продукта

BGWW