HP LaserJet Enterprise M605 series - Конфигуриране на настройките на IP мрежа

background image

Конфигуриране на настройките на IP мрежа

Отказ от поделяне на принтера

Преглед или промяна на мрежови настройки

Промяна на името на принтера в мрежата

Ръчно конфигуриране на параметрите на IPv4 TCP/IP от контролния панел

Ръчно конфигуриране на параметрите на IPv6 TCP/IP от контролния панел

Настройки на скоростта на връзката и режим дуплекс