HP LaserJet Enterprise M605 series - Поддръжка на шифроване: Защитени твърди дискове HP с висока производителност

background image

Поддръжка на шифроване: Защитени твърди дискове HP с висока

производителност

Твърдият диск осигурява хардуерно шифроване, така че може защитено да съхранявате важни данни,

без това да засегне производителността на устройството. Този твърд диск използва последния

стандарт за шифроване Advanced Encryption Standard (AES) и има гъвкави функции за икономия на

време, както и стабилни функционални възможности.

Използвайте менюто Security (Защита) във вградения уеб сървър на HP, за да конфигурирате диска.