HP LaserJet Enterprise M605 series - Настройте или променете системната парола с помощта на вградения уеб сървър

background image

Настройте или променете системната парола с помощта на вградения уеб

сървър

Задайте парола на администратора за достъп до устройството и вградения уеб сървър на HP, за да не

могат неупълномощени потребители да променят настройките на устройството.

1.

Отворете вградения уеб сървър на НР (EWS):

а.

контролни панели с 4 реда: Погледнете дисплея на контролния панел, за да видите IP

адреса.

Контролни панели със сензорен екран: От началния екран на контролния панел на продукта

докоснете бутона за мрежа , за да намерите IP адреса на продукта или име на хост.

BGWW

Защитни функции на устройството

81

background image

б.

Отворете уеб браузър и в адресното поле въведете IP адреса или име на хост точно така,

както се показва на контролния панел на продукта. Натиснете клавиша

Enter

от

клавиатурата на компютъра. Отваря се (EWS).

ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако уеб браузърът показва съобщение: There is a problem with this website’s

security certificate (Има проблем със сертификата за защита на този уеб сайт) при опит за

отваряне на EWS, щракнете върху Continue to this website (not recommended) (Продължете

към този уеб сайт (не се препоръчва)).

Ако изберете Continue to this website (not recommended) (Продължете към този уеб сайт

(не се препоръчва)), това няма да навреди на компютъра, докато навигирате в рамките на

EWS за този продукт на HP.

2.

Кликнете върху раздела Security (Защита).

3.

Отворете менюто General Security (Обща защита).

4.

В полето, именувано Set the Local Administrator Password (Задаване на локална парола за

администратор), въведете името, което да се асоциира с паролата в поле Username

(Потребителско име).

5.

Въведете паролата в полето New Password (Нова парола) и след това я въведете отново в полето

Verify Password (Потвърждаване на парола).

ЗАБЕЛЕЖКА:

За да промените съществуваща парола, трябва първо да въведете

съществуващата парола в полето Old Password (Стара парола).

6.

Кликнете върху бутона Apply (Приложи).

ЗАБЕЛЕЖКА:

Запишете си паролата и я запазете на сигурно място.