HP LaserJet Enterprise M605 series - Впишете се в продукта.

background image

Впишете се в продукта.

Някои функции от контролния панел на продукта може да са защитени така, че неупълномощени лица

да не могат да ги използват. Когато някоя функцията е защитена, продуктът ви подканва да се

впишете, преди да можете да я използвате. Можете да се впишете и без да чакате подканване чрез

докосване на бутона

Sign In (Вписване)

от контролния панел на продукта.

Обикновено идентификационните данни за вписване в продукта са същите като тези за вписване в

мрежата. Консултирайте се с мрежов администратор за този продукт, ако имате въпроси относно това

какви данни за вписване да използвате.

1.

Натиснете бутона Home (Начало) от контролния панел на продукта.

2.

Изберете

Sign In

(Вписване).

3.

Следвайте насоките, за да въведете идентификационните данни.

ЗАБЕЛЕЖКА:

За да запазите продукта защитен, изберете

Sign Out (Отписване)

, когато сте приключили

с използването на продукта.

82

Глава 5 Управление на продукта

BGWW