HP LaserJet Enterprise M605 series - Актуализации на софтуера и фърмуера

background image

Актуализации на софтуера и фърмуера

HP редовно актуализира функциите, които фърмуерът на устройството осигурява. За да се възползвате

от най-новите функции, актуализирайте фърмуера на устройството. Изтеглете файла с най-новата

актуализация на фърмуера от уеб сайта:

Отидете на

www.hp.com/support/ljM604

,

www.hp.com/support/ljM605

,

www.hp.com/support/ljM606

.

Щракнете върху Drivers & Software (Драйвери и софтуер).

BGWW

Актуализации на софтуера и фърмуера

87

background image

88

Глава 5 Управление на продукта

BGWW

background image

6