HP LaserJet Enterprise M605 series - Ориентация на хартия в тава 2 и тавите за 500 листа

background image

Ориентация на хартия в тава 2 и тавите за 500 листа

При поставено устройство за двустранен печат или подреждащо устройство/телбод, продуктът

променя начина по който се нареждат изображенията за всяка страница. При използване на хартия,

изискваща специфична ориентация, я заредете съгласно информацията в следната таблица.

Тип хартия

Едностранен печат, без

подреждащо

устройство/телбод

Двустранен печат, без

подреждащо

устройство/телбод

Едностранен печат, с

подреждащото

устройство/телбод

Двустранен печат, с

подреждащото

устройство/телбод

Бланка, предварително

напечатана или

перфорирана

С лицевата страна надолу

Горен край към предната

част на тавата

2

С лицевата страна нагоре

Долен край към предната

част на тавата

2

С лицевата страна надолу

Долен край към предната

част на тавата

2

С лицевата страна нагоре

Горен край към предната

част на тавата

2

BGWW

Зареждане на Тава 2 и на тави за 500 листа

31