HP LaserJet Enterprise M605 series - Въведение

background image

Въведение

Следната информация описва начина на зареждане на хартия в тава 2 и в допълнителните тави за 500

листа (номер на част F2G68A). Тези тави събират до 500 листа хартия 75 г/м

2

.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Процедурата за зареждане на хартия в тавите за 500 листа е същата като за тава 2. Тук

е показана само тава 2.

1.

Отворете тавата.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Не отваряйте тавата по време на

използването й.

2.

Преди зареждане на хартия регулирайте водачите за

ширина на хартията, като стиснете ключалките за

регулиране и плъзнете водачите до размера на

използваната хартия.

2

X

A5

JIS B5

EXEC

A4

LGL/LTR

BGWW

Зареждане на Тава 2 и на тави за 500 листа

29

background image

3.

Регулирайте водача за дължина на хартията, като

стиснете ключалката за регулиране и плъзнете водача до

размера на използваната хартия.

2

4.

Заредете хартия в тавата. Проверете хартията дали

водачите леко докосват стека, но не го огъват. За

информация относно ориентацията на хартията вижте

Ориентация на хартия в тава 2 и тавите за 500 листа

на страница 31

.

ЗАБЕЛЕЖКА:

За предотвратяване на засядания

регулирайте водачите за хартия до правилния размер и не

препълвайте тавата. Уверете се, че горният край на стека е

под индикатора за запълване на тавата.

2

5.

Затворете тавата.

30

Глава 2 Тави за хартия

BGWW

background image

6.

На контролния панел на продукта се извежда съобщение

за конфигурация на тавата.

7.

В случай, че показваният размер и тип хартия е

неправилен изберете

Промяна

за избор на различен

размер или вид хартия.

За хартия с нестандартен размер задайте размерите X и Y

при изведено на контролния панел на продукта запитване.

2

Y

X