HP LaserJet Enterprise M605 series - Ориентация на хартията в тава 1

background image

Ориентация на хартията в тава 1

При поставено устройство за двустранен печат или подреждащо устройство/телбод, продуктът

променя начина по който се нареждат изображенията за всяка страница. При използване на хартия,

изискваща специфична ориентация, я заредете съгласно информацията в следната таблица.

Тип хартия

Едностранен печат, без

подреждащо

устройство/телбод

Двустранен печат, без

подреждащо

устройство/телбод

Едностранен печат, с

подреждащото

устройство/телбод

Двустранен печат, с

подреждащото

устройство/телбод

Бланка, предварително

напечатана или

перфорирана

С лицевата страна нагоре

Горният ръб навлиза в

продукта

С лицевата страна надолу

Долният ръб навлиза в

продукта

С лицевата страна нагоре

Долният ръб навлиза в

продукта

С лицевата страна надолу

Горният ръб навлиза в

продукта

28

Глава 2 Тави за хартия

BGWW