HP LaserJet Enterprise M605 series - Въведение

background image

Въведение

Следната информация описва начина на зареждане на хартия в тава 1. Тази тава събира до 100 листа

хартия 75 г/м

2

.

ВНИМАНИЕ:

За избягване на засядания никога не добавяйте или премахвайте хартия от тава 1 по

време на печат.

1.

Хванете ръкохватката от която и да е страна на тава 1 и я

издърпайте напред, за да отворите.

2.

Издърпайте навън удължителя на тавата, за да придържа

хартията.

26

Глава 2 Тави за хартия

BGWW

background image

3.

Заредете хартия в тавата. За информация относно

ориентацията на хартията вижте

Ориентация на хартията

в тава 1 на страница 28

.

4.

Уверете се, че хартията попада под линията на запълване,

намираща се на водачите за хартия.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Максималната височина на стека е 10 мм

или приблизително 100 листа хартия 75 г.

5.

Нагласете страничните водачи, така че леко да докосват

стека хартия, но да не го огъват.

BGWW

Зареждане на тава 1

27