HP LaserJet Enterprise M605 series - Ориентация на плик

background image

Ориентация на плик

1.

Заредете пликовете в тава 1 с предната част на плика

сочеща нагоре, а страната с пощенските данни – влизаща

в продукта.

2.

Повдигнете затискащата рамка в допълнителното

подаващо устройство за пликове и заредете пликовете с

предната част на плика сочеща нагоре, а страната с

пощенските данни – влизаща в продукта. Пуснете

затискащата рамка върху стека с пликове преди

стартирането на печат.

38

Глава 2 Тави за хартия

BGWW

background image

3