HP LaserJet Enterprise M605 series - Въведение

background image

Въведение

Следната информация описва начина на зареждане на пликове. Използвайте само тава 1 или

допълнителното подаващо устройство за пликове (номер на част F2G74A) за печат върху пликове.

Тава 1 събира до 10 плика. Допълнителното подаващо устройство за пликове събира до 75 плика.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Изберете подходящия размер на хартия в драйвера на принтера преди печат.

За най-добра производителност печатайте пликовете към задното изходно отделение, посредством

отварянето му.

BGWW

Зареждане на пликове

37