HP LaserJet Enterprise M605 series - Заредете тавата

background image

Заредете тавата

1.

Натиснете ключа освобождаване и отворете вратичката

на тавата за 1500 листа.

3

2.

Стиснете водачите в предната част на тавата и ги плъзнете

до правилния размер на хартията.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Извадете наличната в тавата хартия. При

наличие на хартия в тавата водачите не могат да бъдат

регулирани.

A4

LGL

LTR

32

Глава 2 Тави за хартия

BGWW

background image

3.

Заредете хартията в тавата. За предотвратяване на

засядания заредете цял топ наведнъж. Не разделяйте

топовете на по малки части.

4.

Уверете се, че хартията не надвишава отметките за

запълване, намиращи се на водачите за хартия, както и че

предният край на стека е подравнен със стрелките.

5.

Затворете вратичката на тавата.

BGWW

Зареждане на допълнителна тава с висока производителност за 1500 листа

33