HP LaserJet Enterprise M605 series - Въведение

background image

Въведение

Следната информация описва начина на зареждане на хартия в допълнителна тава с висока

производителност за 1500 листа (номер на част F2G73A). Тавата се регулира за размери Letter, A4 и

Legal.

ВНИМАНИЕ:

За да избегнете засядания, не зареждайте тавите, докато продуктът печата.