HP LaserJet Enterprise M605 series - Ориентация на хартия в тава за нестандартна медия

background image

Ориентация на хартия в тава за нестандартна медия

При използване на хартия, изискваща специфична ориентация, я заредете съгласно информацията в

следната таблица.

Тип хартия

Едностранен печат

Двустранен печат

Бланка, предварително напечатана или

перфорирана

С лицевата страна надолу

Горен край към предната част на тавата

2

С лицевата страна нагоре

Долен край към предната част на тавата

2

36

Глава 2 Тави за хартия

BGWW