HP LaserJet Enterprise M605 series - Конфигуриране на продукта за тава за нестандартна медия

background image

Конфигуриране на продукта за тава за нестандартна медия

1.

Натиснете бутона Начален екран на контролния панел на продукта.

2.

Отворете следните менюта:

Администриране

Управление на тавите

Модел на тава 2

3.

Изберете

Нестандартна тава

.

4.

Натиснете

OK

.

34

Глава 2 Тави за хартия

BGWW