HP LaserJet Enterprise M605 series - Въведение

background image

Въведение

Седната информация описва конфигурацията на продукта за използване на тава за допълнителна

нестандартна медия (номер на част F2G75A), както зареждане на хартия в тази тава. Тавата за

нестандартна медия пасва само в мястото за тава 2, като съдържа хартия с размер по-малък от този на

стандартната тава в мястото за тава 2. Поддържа следните размери хартия:

Statement

5 x 7

5 x 8

A5

A6

B6 (JIS)

Двойна японска пощенска картичка завъртяна

Двойна пощенска картичка (JIS)

ЗАБЕЛЕЖКА:

Устройството за подвързване не поддържа никой от размерите хартия, които може да

съдържа тавата за нестандартна медия. Устройството за автоматичен двустранен печат поддържа

размер A5, когато хартията е заредена с късият край напред, но не поддържа нито един от останалите

размери, които може да съдържа тавата за нестандартна медия.