HP LaserJet Enterprise M605 series - Order supplies (Поръчайте консумативи)

background image

Order supplies (Поръчайте консумативи)

Поръчка на консумативи и принадлежности

www.hp.com/go/suresupply

Поръчка чрез доставчици на поддръжка или услуги

Обърнете се към упълномощен от HP доставчик на

поддръжка или услуги.

Поръчка чрез вградения уеб сървър на HP (EWS)

За да влезете, въведете IP адреса или името на хост на

продукта в полето за адрес/URL на поддържан от компютъра

ви уеб браузър. EWS съдържа връзка към уеб сайта HP

SureSupply, който осигурява възможности за покупка на

оригинални HP консумативи.

BGWW

Съобщението "Cartridge is low" (Касетата е с ниско ниво) или "Cartridge is very low" (Касетата е с

много ниско ниво) ще се покаже на контролния панел на продукта

95