HP LaserJet Enterprise M605 series - Система за помощ от контролния панел

background image

Система за помощ от контролния панел

Устройството има вградена система за помощ, която обяснява как да се използва всеки екран. За да

отворите системата за помощ, докоснете бутона за помощ в горния десен ъгъл на екрана.

За някои екрани помощта отваря глобално меню, от което можете да търсите конкретни теми. Можете

да обхождате структурата на менюто чрез докосване на бутоните в менюто.

Някои екрани за помощ включват анимация, която ви води из процедурите, напр. при отстраняване на

засядания на хартия.

При екрани, съдържащи настройки за отделни задания, помощта отваря тема, в която се обясняват

опциите за този екран.

Ако продуктът ви алармира за грешка или ви предупреди за нещо, докоснете бутона за помощ , за
да отворите съобщение, описващо проблема. Това съобщение ще съдържа и указания как да

разрешите проблема.

BGWW

Система за помощ от контролния панел

91