HP LaserJet Enterprise M605 series - Продуктът е забранен или други мрежови настройки са неправилни

background image

Продуктът е забранен или други мрежови настройки са неправилни

1.

Отпечатайте конфигурационната страница, за да проверите състоянието на мрежовия протокол.

Ако е необходимо, разрешете го.

2.

Ако е необходимо, отново конфигурирайте настройките за мрежата.

BGWW

Разрешаване на проблеми с кабелната мрежа 127

background image

128 Глава 6 Решаване на проблеми

BGWW