HP LaserJet Enterprise M605 series - Лоша физическа връзка

background image

Лоша физическа връзка

1.

Проверете дали устройството е свързано към правилния мрежов порт с помощта на кабел с

правилна дължина.

2.

Проверете дали кабелните връзки са добри.

3.

Погледнете връзката към мрежовия порт на гърба на устройството и проверете дали светят

кехлибареният индикатор за активност и зеленият индикатор за състояние на връзката.

4.

Ако проблемът продължи, опитайте с друг кабел или порт на концентратора.