HP LaserJet Enterprise M605 series - Компютърът не може да комуникира с устройството

background image

Компютърът не може да комуникира с устройството

1.

Проверете комуникацията с мрежата, като използвате командата "ping".

а.

Отворете команден прозорец на вашия компютър.

126 Глава 6 Решаване на проблеми

BGWW

background image

В Windows щракнете върху Start (Старт), щракнете върху Run (Изпълни) и въведете
cmd

, след което натиснете

Enter

.

В Mac OS X, отидете на Applications (Приложения), след това на Utilities (Помощни

програми) и отворете Terminal (Терминал).

б.

Въведете ping, последвано от IP на вашия продукт.

в.

Ако в прозореца бъдат показани времена за отиване и връщане, значи мрежата работи.

2.

Ако командата "ping" е неуспешна, проверете дали са включени мрежовите хъбове и после

проверете дали мрежовите настройки, продукта и компютъра са конфигуриране за една и съща

мрежа.