HP LaserJet Enterprise M605 series - Компютърът използва за принтера грешен IP адрес

background image

Компютърът използва за принтера грешен IP адрес

1.

Отворете свойствата на принтера и щракнете върху раздела Портове. Проверете дали е избран

актуалният IP на устройството. IP адресът на принтера се намира на страницата с конфигурацията.

2.

Ако сте инсталирали устройството с помощта на стандартния TCP/IP порт на HP, отметнете

квадратчето, означено с Always print to this printer, even if its IP address changes (Винаги

отпечатвай на този принтер дори ако неговият IP адрес се промени).

3.

Ако сте инсталирали устройството с помощта на стандартен TCP/IP порт на Microsoft, използвайте

името на хоста, а не IP адреса.

4.

Ако IP адресът е правилен, изтрийте устройството и го добавете отново.