HP LaserJet Enterprise M605 series - Въведение

background image

Въведение

Проверете следните елементи, за да се уверите, че устройството комуникира с мрежата. Преди да

започнете, отпечатайте конфигурационната страница от контролния панел на устройството и открийте

на нея IP адреса на принтера.

Лоша физическа връзка

Компютърът използва за принтера грешен IP адрес

Компютърът не може да комуникира с устройството

Продуктът използва неправилни настройки за връзка и дуплекс за мрежата

Нови приложни програми може да са довели до проблеми със съвместимостта

Вашият компютър или работна станция са неправилно настроени

Продуктът е забранен или други мрежови настройки са неправилни

ЗАБЕЛЕЖКА:

HP не поддържа мрежово свързване “peer-to-peer”, тъй като това е функция на

операционната система на Microsoft, а не на драйверите за принтери на НР. За допълнителна

информация посетете Microsoft на адрес

www.microsoft.com

.