HP LaserJet Enterprise M605 series - Вашият компютър или работна станция са неправилно настроени

background image

Вашият компютър или работна станция са неправилно настроени

1.

Проверете мрежовите драйвери, драйверите за печат и настройките за пренасочването на

мрежата.

2.

Проверете дали операционната система е правилно конфигурирана.