HP LaserJet Enterprise M605 series - Стъпка три: Настройка на подравняването на отделните тави

background image

Стъпка три: Настройка на подравняването на отделните тави

Следвайте тези стъпки, когато текстовете или изображенията не са центрирани или подравнени

правилно върху отпечатаната страница при печат от конкретни тави.

1.

Натиснете бутона Home (Начало) от контролния панел на продукта.

2.

Отворете следните менюта:

Administration (Администриране)

General Settings (Общи настройки)

Качество на печат

Image Registration (Центриране на изображение)

3.

Изберете тавата за настройка.

4.

Изберете

Print Test Page (Печат на тестова страница)

и след това следвайте указанията на

отпечатаните страници.

5.

Изберете

Print Test Page (Печат на тестова страница)

отново, за да проверите резултатите и след

това направете допълнителни корекции при необходимост.

6.

За да запишете новите настройки, докоснете бутон

Save

(Запиши) или натиснете бутон

OK

.