HP LaserJet Enterprise M605 series - Стъпка две: Проверка на околната среда

background image

Стъпка две: Проверка на околната среда

Околната среда може пряко да се отрази върху качество на печат и е често срещана причина за

проблеми с качество или зареждане с хартия. Пробвайте следните решения:

BGWW

Подобряване на качеството на печат 123

background image

Преместете продукта далеч от ветровити места, като например отворени прозорци и врати или

климатици.

Уверете се, че продуктът не е изложен на температура или влажност извън спецификациите на

продукта.

Не поставяйте продукта в ограничено пространство, като например шкаф.

Поставете продукта на твърда равна повърхност.

Отстранете всичко, което блокира вентилационните отвори на продукта. На продукта му е нужен

добър въздушен поток от всички страни, включително и горната част.

Предпазвайте продукта от пренасяни по въздуха замърсявания, прах, пара, грес или други

елементи, които може да оставят остатъци във вътрешността му.