HP LaserJet Enterprise M605 series - Проверка на състоянието на тонер касетата

background image

Проверка на състоянието на тонер касетата

Следвайте тези стъпки за проверка на очаквания оставащ живот на тонер касетите и ако е приложимо,

статута на други заменими части за поддръжка.

Стъпка едно: Печат на страница за състоянието на консумативите

1.

Натиснете бутона Home (Начало) от контролния панел на продукта.

2.

Select

Supplies

(Консумативи).

3.

На екрана се посочва състоянието на всички консумативи.

4.

За да отпечатате отчет за състоянието на всички консумативи, включително номера на

оригиналната част на HP за повторно поръчване, изберете бутона

Manage Supplies (Управление на

консумативи)

, след което изберете

Print Supplies Status

(Печат на състоянието на консумативите).

Стъпка две: Проверка на състоянието на консумативите

1.

Погледнете доклада за статус на консумативите, за да проверете процента на оставащия живот за

тонер касетите и ако е приложимо – състоянието на другите заменими части за поддръжка.

Проблеми с качеството на печат може да възникнат, когато използвате тонер касета, която е

близо до края на своя живот. Страницата за състояние на консумативите указва кога нивото на

консуматива е твърде ниско. Когато консумативът на HP достигне този много нисък праг,

гаранцията HP premium protection warranty за този консуматив приключва.

Не е необходимо да се подменя тонер касетата, освен ако качеството на печат вече не е

приемливо. Имайте предвид да си подготвите резервна касета, в случай че качеството на печат

стане неприемливо.

Ако определите, че трябва да смените тонер касетата или други заменими части за поддръжка,

страницата за състоянието на консумативите показва номерата на оригинални части на НР.

2.

Проверете, за да видите дали използвате оригинална касета на НР.

Оригиналната тонер касета на НР има думите “HP” или “Hewlett-Packard” или емблемата на НР

върху себе си. За повече информация относно идентифицирането на касетите на НР вижте

www.hp.com/go/learnaboutsupplies

.