HP LaserJet Enterprise M605 series - Печат на почистваща страница

background image

Печат на почистваща страница

По време на процеса на печатане, хартия, тонер и частици прах може да се натрупат във вътрешността

на продукта, както и да доведат до проблеми с качеството на печат като тонер петънца или пръски,

черти, линии или повтарящи се знаци.

Следвайте тези стъпки, за да почистите хартиените пътища на продукта.

122 Глава 6 Решаване на проблеми

BGWW

background image

1.

Натиснете бутона Home (Начало) от контролния панел на продукта.

2.

Изберете

Device Maintenance

(Поддръжка на устройството).

3.

Изберете

Calibration/Cleaning (Калибриране/ Почистване)

и след това

Print Cleaning Page (Печат на

почистваща страница)

, за да отпечатате страницата.

Съобщението Cleaning (Почистване) се показва на контролния панел на продукта. Процесът на

почистване отнема няколко минути. Не изключвайте устройството, докато не приключи

почистването. Когато приключи, изхвърлете отпечатаната страница.