HP LaserJet Enterprise M605 series - Опитайте друг драйвер за печат

background image

Опитайте друг драйвер за печат

Опитайте друг драйвер за печат, когато печатате от софтуерна програма, и отпечатаните страници

имат неочаквани линии в графиките, липсващ текст, липсващи изображения, неправилно форматиране

или заменени шрифтове.

Изтеглете някой от следните драйвери от уебсайта на HP:

www.hp.com/support/ljM604

,

www.hp.com/

support/ljM605

,

www.hp.com/support/ljM606

.

124 Глава 6 Решаване на проблеми

BGWW

background image

Драйвер HP PCL 6

Предоставен като драйвер по подразбиране в компактдиска от кутията. Този

драйвер се инсталира автоматично, ако не изберете различен.

Препоръчва се за печат при всички приложения под Windows

Осигурява най-добра обща скорост, качество на печат и поддръжка на

функциите на устройството за повечето потребители

Разработен за съответствие с Windows Graphic Device Interface (GDI)

(Интерфейс за графични устройства под Windows) с цел постигане на

максимална скорост в среди под Windows

Възможно е да не бъде напълно съвместим с приложни програми на трети

производители и потребителски приложни програми, базирани на PCL 5

Драйвер HP UPD PS

Препоръчва се за печат от програми на Adobe

®

или от други програми, основно

предназначени за работа с графика

Осигурява поддръжка на печат чрез емулация на PostScript или поддръжка на

PostScript флаш шрифтове

HP UPD PCL 5

Препоръчва се за офис печат от общ характер в среди под Windows

Съвместим с предишните версии на PCL и по-старите устройства HP LaserJet

Най-добрият избор при печат от приложни програми на други производители

или от потребителски приложни програми

Най-добрият избор при работа в смесени среди, които изискват устройството

да бъде настроено на PCL 5 (UNIX, Linux, големи компютри)

Предназначен за употреба в корпоративни среди под Windows, като

предоставя единствен драйвер за работа с различни модели принтери

Предпочита се, когато се печата на различни модели продукти от мобилен

компютър с Windows

HP UPD PCL 6

Препоръчва се за печат във всички среди под Windows

Като цяло осигурява най-добрата скорост, качество на печат и поддръжка на

функциите на принтера за повечето потребители

Разработен за съответствие с Windows Graphic Device Interface (GDI)

(Интерфейс за графични устройства под Windows) с цел постигане на

максимална скорост в среди под Windows

Възможно е да не бъде напълно съвместим с приложни програми на трети

производители и потребителски приложни програми, базирани на PCL 5

BGWW

Подобряване на качеството на печат 125