HP LaserJet Enterprise M605 series - Хартията засяда често или многократно?

background image

Хартията засяда често или многократно?

За да намалите броя на засяданията на хартия, опитайте следните решения.

1.

Използвайте само хартия, която отговаря на спецификациите на HP за това устройство.

2.

Използвайте хартия, която не е намачкана, сгъната или повредена. Ако се налага, използвайте

хартия от друг пакет.

3.

Използвайте хартия, на която още не е печатано или копирано.

4.

Уверете се, че тавата не е препълнена. Ако е така, свалете цялото тесте хартия от тавата,

подравнете листата и върнете част от хартията в тавата.

5.

Уверете се, че водачите на хартия в тавата са регулирани правилно за размера на хартията.

Регулирайте водачите така, че да докосват тестето, без да огъват листата.

6.

Уверете се, че тавата е напълно вкарана в продукта.

7.

Ако печатате на тежка, релефна или перфорирана хартия, използвайте функцията за ръчно

подаване и подавайте листата един по един.

8.

Отворете меню

Trays

(Тави) от контролния панел на продукта. Уверете се, че тавата е

конфигурирана правилно за типа и размера на хартията.

9.

Уверете се, че печатната среда е в рамките на препоръчаните спецификации.