HP LaserJet Enterprise M605 series - Местоположения на засядане

background image

Местоположения на засядане

3

3

2

1

7

8

3

4
5

6

1

Изходно отделение

Вижте

Изчистване на заседнала хартия в изходното

отделение на страница 112

.

2

Област около тонер касета

Вижте

Изчистване на заседнала хартия в областта на

тонер касета на страница 103

.

3

Тава 1

Вижте

Изчистване на заседнала хартия в тава 1

на страница 99

.

4

Тава 2

Вижте

Изчистване на заседнала хартия в тава 2 и в тави

за 500 листа на страница 100

.

5

Допълнително подаващо устройство за 500 листа

хартия

Вижте

Изчистване на заседнала хартия в тава 2 и в тави

за 500 листа на страница 100

.

6

Допълнителната тава с висока производителност за

1500 листа

Вижте

Изчистване на заседнала хартия в допълнителна

тава с висока производителност за 1500 листа хартия

на страница 101

.

7

Задно изходно отделение и зона около нагревателен

елемент

Вижте

Изчистване на заседнала хартия в задното

изходно отделение на страница 107

и

Изчистване на

заседнала хартия в областта на нагревателния елемент

на страница 107

.

8

Допълнително устройство за двустранен печат

Вижте

Изчистване на заседнала хартия в устройството

за двустранен печат на страница 112

.

Подаващо устройство за пликове (не е показано)

Вижте

Изчистване на заседнала хартия в подаващо

устройство за пликове на страница 114

.

Стойка за хартия с 5 отделения (не е показана)

Вижте

Изчистване на заседнала хартия в стойка за

листове с 5 отделения на страница 116

.

Устройство за подреждане или подреждане/телбод (не

е показано)

Вижте

Изчистване на засядания в устройството за

подреждане или подреждане/телбод на страница 118

.

98

Глава 6 Решаване на проблеми

BGWW