HP LaserJet Enterprise M605 series - Изчистване на заседнали скоби в устройството за подреждане/телбод

background image

Изчистване на заседнали скоби в устройството за подреждане/телбод

Използвайте следната процедура за изчистване на заседнали скоби в устройството за подреждане/

телбод. При възникване на засядане на контролния панел се появява анимирана инструкция за

отстраняване на засядането.

Телбодът трябва да бъде зареден отново след изчистване на засядане на скоби, затова първите

няколко документа може да не бъдат скрепени. Ако е изпратена задача за печат и телбодът е

задръстен или няма скоби, заданието ще продължи да се печата, докато пътят към отделението за

подреждане не е блокиран.

BGWW

Отстраняване на заседнала хартия 119

background image

1.

От дясната страна на устройството за подреждане/

телбод, завъртете модула за скрепване към предната част

на продукта, докато щракне в отворено положение.

Издърпайте навън синята касета за скоби, за да я

извадите.

2.

Завъртете нагоре зеления капак в края на касетата със

скоби и отстранете заседналите скоби.

3.

Поставете касетата със скоби в модула за скрепване и го

завъртете към задната част на продукта, докато щракне в

мястото си.

120 Глава 6 Решаване на проблеми

BGWW