HP LaserJet Enterprise M605 series - Изчистване на заседнала хартия в устройството за подреждане или подреждане/телбод

background image

Изчистване на заседнала хартия в устройството за подреждане или подреждане/телбод

Използвайте следната процедура за проверка на хартията на всички възможни за засядане на хартия

места в устройството за подреждане или подреждане/телбод. При възникване на засядане на

контролния панел се появява анимирана инструкция за отстраняване на засядането.

1.

В задната част на продукта отворете вратичката на

устройството за подреждане или подреждане/телбод,

след което отворете задното изходно отделение.

118 Глава 6 Решаване на проблеми

BGWW

background image

2.

Внимателно извадете наличната заседнала хартия.

3.

Затворете вратичката на устройството за подреждане или

подреждане/телбод и затворете задното изходно

отделение.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Изходното отделение трябва да бъде

натиснато до най-долно положение, за да може

печатането да продължи.