HP LaserJet Enterprise M605 series - Изчистване на заседнала хартия в устройството за двустранен печат

background image

Изчистване на заседнала хартия в устройството за двустранен печат

Използвайте следната процедура за проверка на хартията на всички възможни за засядане на хартия

места в автоматичното устройство за двустранен печат. При възникване на засядане на контролния

панел се появява анимирана инструкция за отстраняване на засядането.

1.

Повдигнете устройството за двустранен печат нагоре,

след което го издърпайте навън за изваждане.

112 Глава 6 Решаване на проблеми

BGWW

background image

2.

Отстранете наличната върху тава 2 хартия. (Може да е

необходимо да посегнете във вътрешността на продукта.)

3.

Издърпайте бавно наличната хартия от устройството за

двустранен печат.

4.

Поставете устройството за двустранен печат в продукта.

BGWW

Отстраняване на заседнала хартия 113