HP LaserJet Enterprise M605 series - Изчистване на заседнала хартия в тава 1

background image

Изчистване на заседнала хартия в тава 1

Използвайте следната процедура за изчистване на заседнала хартия в тава 1. При възникване на

засядане на контролния панел се появява анимирана инструкция за отстраняване на засядането.

1.

Издърпайте бавно заседналата хартия от продукта.

BGWW

Отстраняване на заседнала хартия

99