HP LaserJet Enterprise M605 series - Изчистване на заседнала хартия в стойка за листове с 5 отделения

background image

Изчистване на заседнала хартия в стойка за листове с 5 отделения

Използвайте следната процедура за проверка на хартията на всички възможни за засядане на хартия

места в стойката за листове с 5 отделения. При възникване на засядане на контролния панел се

появява анимирана инструкция за отстраняване на засядането.

1.

Извадете наличната хартия от областта на изходните

отделения.

2.

В задната част на стойката за листове с 5 отделения,

отворете вратичката за достъп до засядания.

116 Глава 6 Решаване на проблеми

BGWW

background image

3.

В случай, че хартията е заседнала в горната част на

стойката за листове с 5 отделения, я дръпнете право

надолу за отстраняване.

4.

В случай, че хартията е заседнала в долната част на

стойката за листове с 5 отделения, отворете задното

изходно отделение, след което дръпнете хартията право

нагоре за отстраняване.

5.

Затворете вратичката за достъп до засядания и задното

изходно отделение.

BGWW

Отстраняване на заседнала хартия 117