HP LaserJet Enterprise M605 series - Изчистване на заседнала хартия в подаващо устройство за пликове

background image

Изчистване на заседнала хартия в подаващо устройство за пликове

Използвайте следната процедура за отстраняване на заседнала хартия в подаващото устройство за

пликове. При възникване на засядане на контролния панел се появява анимирана инструкция за

отстраняване на засядането.

1.

Извадете всички пликове, заредени в подаващото

устройство. Снижете затискащата пликовете рамка и

вдигнете удължителя на тавата нагоре до затворено

положение.

2.

Хванете двата края на подаващото устройство за пликове

и внимателно го издърпайте от продукта.

114 Глава 6 Решаване на проблеми

BGWW

background image

3.

Бавно извадете заседналите пликове от допълнителното

устройство за подаване на пликове.

4.

Бавно извадете заседналите пликове от продукта.

5.

Поставете подаващото устройство за пликове.

BGWW

Отстраняване на заседнала хартия 115