HP LaserJet Enterprise M605 series - Изчистване на заседнала хартия в областта на нагревателния елемент

background image

Изчистване на заседнала хартия в областта на нагревателния елемент

Използвайте следната процедура за проверка на хартията на всички възможни за засядане на хартия

места в областта на нагревателния елемент. При възникване на засядане на контролния панел се

появява анимирана инструкция за отстраняване на засядането.

Използвайте тази процедура само в следните ситуации:

Хартията е заседнала в нагревателния елемент и не може да се извади откъм областта на горния

капак или задното изходно отделение.

Листът хартия се къса при опит за изчистване на засядане в нагревателния елемент.

BGWW

Отстраняване на заседнала хартия 107

background image

1.

Изключете продукта.

2.

Изключете захранващия кабел.

3.

При монтирано допълнително устройство за двустранен

печат го повдигнете и издърпайте директно навън.

Оставете го настрана.

108 Глава 6 Решаване на проблеми

BGWW

background image

4.

Отворете задното изходно отделение.

5.

Отстранете задното изходно отделение. Поставете пръст

близо до пантата от лявата страна и натиснете смело на

дясно, докато щифта на пантата освободи отвора в

продукта. Завъртете изходното отделение навън, за да го

отстраните.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Нагревателният елемент е много

горещ. За да не се изгорите позволете на нагревателния

елемент да изстине преди да продължите.

6.

Натиснете нагоре двата сини лоста отстрани на

нагревателния елемент, за да го освободите, след което

издърпайте елемента директно от продукта за

изваждането му.

BGWW

Отстраняване на заседнала хартия 109

background image

7.

Отстранете заседналата хартия. При необходимост

повдигнете черния пластмасов водач, намиращ се в

горната част на нагревателния елемент, за да получите

достъп до заседналия лист.

ВНИМАНИЕ:

Не използвайте остри или метални предмети

за изчистване на хартия от нагревателния елемент. Това

може да повреди нагревателния елемент.

8.

Натиснете нагревателния елемент право в продукта,

докато щракне на място.

9.

Поставете обратно задното изходно отделение. Поставете

десния щифт на пантата в отвора в продукта. Натиснете

навътре лявата панта и я плъзнете в отвора в продукта.

Затворете задното изходно отделение.

110 Глава 6 Решаване на проблеми

BGWW

background image

10.

Свържете кабела за захранване към продукта.

11.

Поставете обратно допълнителното устройство за

двустранен печат, ако е било отстранено.

12.

Включете продукта.

BGWW

Отстраняване на заседнала хартия 111