HP LaserJet Enterprise M605 series - Изчистване на заседнала хартия в областта на тонер касета

background image

Изчистване на заседнала хартия в областта на тонер касета

Използвайте следната процедура за проверка на хартията на всички възможни за засядане на хартия

места в областта на тонер касета. При възникване на засядане на контролния панел се появява

анимирана инструкция за отстраняване на засядането.

BGWW

Отстраняване на заседнала хартия 103

background image

1.

Отворете горния капак.

2.

Извадете тонер касетата.

ВНИМАНИЕ:

За да предотвратите повреда на тонер

касетата, не я излагайте на светлина за повече от няколко

минути. Покрийте тонер касетата с лист хартия, докато е

извън продукта.

3.

Използвайте зелената дръжка, за да повдигнете

пластината за достъп до хартията. Издърпайте бавно

заседналата хартия от продукта. Не късайте хартията. Ако

хартията се маха трудно, опитайте да я отстраните откъм

страната на тавата.

104 Глава 6 Решаване на проблеми

BGWW

background image

4.

Отворете тава 1.

5.

Извадете капака на устройството за пликове. Ако има

хартия я извадете.

6.

Завъртете водача на хартия, за да проверите за заседнала

под него хартия. Ако има заседнала хартия я отстранете.

BGWW

Отстраняване на заседнала хартия 105

background image

7.

Поставете обратно капака на устройството за пликове и

затворете тава 1.

8.

Сменете тонер касетата.

9.

Затворете горния капак.

106 Глава 6 Решаване на проблеми

BGWW