HP LaserJet Enterprise M605 series - Изчистване на заседнала хартия в изходното отделение

background image

Изчистване на заседнала хартия в изходното отделение

Използвайте следната процедура за проверка на хартията на всички възможни за засядане на хартия

места в изходното отделение. При възникване на засядане на контролния панел се появява анимирана

инструкция за отстраняване на засядането.

1.

Ако от изходното отделение се вижда хартия, хванете

водещия ръб на хартията и я извадете.