HP LaserJet Enterprise M605 series - Изчистване на заседнала хартия в задното изходно отделение

background image

Изчистване на заседнала хартия в задното изходно отделение

Използвайте следната процедура за изчистване на заседнала хартия в задното изходно отделение. При

възникване на засядане на контролния панел се появява анимирана инструкция за отстраняване на

засядането.

1.

Отворете задното изходно отделение.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако повечето от хартията е още вътре в

продукта, може би ще е по-лесно да я извадите откъм

областта на горния капак.

2.

Хванете двата края на хартията и бавно я издърпайте от

продукта. По листа може да има разлят тонер. Внимавайте

да не го разлеете по себе си или върху продукта.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако е трудно да се извади заседналата

хартия, опитайте да отворите горния капак докрай, за да

намалите натиска върху хартията. Ако листът се е скъсал

или пак не можете да го извадите, почистете отстранете

засядането през областта на нагревателния елемент.