HP LaserJet Enterprise M605 series - Изчистване на заседнала хартия в допълнителна тава с висока производителност за 1500 листа хартия

background image

Изчистване на заседнала хартия в допълнителна тава с висока

производителност за 1500 листа хартия

Използвайте следната процедура за изчистване на заседнала хартия в тава с висока производителност

за 1500 листа хартия. При възникване на засядане на контролния панел се появява анимирана

инструкция за отстраняване на засядането.

BGWW

Отстраняване на заседнала хартия 101

background image

1.

Отворете предната вратичка на тавата.

3

2.

Извадете стека хартия.

3.

Ако ръбът на заседналата хартия се вижда в подаващата

зона, издърпайте бавно хартията надолу и навън от

продукта. (Не дърпайте хартията право навън, ще се

скъса.) Ако хартията не се вижда, погледнете в областта

на горния капак.

102 Глава 6 Решаване на проблеми

BGWW

background image

4.

Уверете се, че хартията не надвишава отметките за

запълване, намиращи се на водачите за хартия, както и че

предният край на стека е подравнен със стрелките.

5.

Затворете предната вратичка на тавата.