HP LaserJet Enterprise M605 series - Автоматична навигация за изчистване на засядания

background image

Автоматична навигация за изчистване на засядания

Функцията за автоматична навигация ви помага да изчиствате засядания, като предоставя инструкции

стъпка по стъпка на контролния панел. Когато изпълните дадена стъпка, устройството показва

инструкции за следващата стъпка, докато изпълните всички стъпки по процедурата.