HP LaserJet Enterprise M605 series - Възстановяване на фабричните настройки от контролния панел на продукта

background image

Възстановяване на фабричните настройки от контролния панел на продукта

1.

Натиснете бутона Home (Начало) от контролния панел на продукта.

2.

Отворете следните менюта:

Administration (Администриране)

General Settings (Общи настройки)

Restore Factory Settings (Възстановяване на фабричните настройки)

3.

Съобщение за потвърждение ви съветва, че изпълнението на функцията за нулиране на

настройките може да доведе до загуба на данни. Изберете

Reset

(Нулиране), за да завършите

процеса.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Продуктът се рестартира автоматично след завършване на нулирането.