HP LaserJet Enterprise M605 series - Възстановете фабричните настройки от вградения уеб сървър на HP (само за продукти, свързани в мрежа)

background image

Възстановете фабричните настройки от вградения уеб сървър на HP (само за

продукти, свързани в мрежа)

1.

Отворете вградения уеб сървър на НР (EWS):

а.

контролни панели с 4 реда: Погледнете дисплея на контролния панел, за да видите IP

адреса.

Контролни панели със сензорен екран: От началния екран на контролния панел на продукта

докоснете бутона за мрежа , за да намерите IP адреса на продукта.

б.

Отворете уеб браузър и в адресното поле въведете IP адреса или име на хост точно така,

както се показва на контролния панел на продукта. Натиснете клавиша

Enter

от

клавиатурата на компютъра. Отваря се EWS.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако уеб браузърът показва съобщение: There is a problem with this website’s

security certificate (Има проблем със сертификата за защита на този уеб сайт) при опит за

отваряне на EWS, щракнете върху Continue to this website (not recommended) (Продължете

към този уеб сайт (не се препоръчва)).

Ако изберете Continue to this website (not recommended) (Продължете към този уеб сайт

(не се препоръчва)), това няма да навреди на компютъра, докато навигирате в рамките на

EWS за този продукт на HP.

2.

Отворете раздела General (Общи).

92

Глава 6 Решаване на проблеми

BGWW

background image

3.

От лявата страна на екрана, щракнете върху Restore Factory Settings (Възстановяване на

фабрични настройки).

4.

Щракнете върху бутона Reset (Нулиране).

ЗАБЕЛЕЖКА:

Продуктът се рестартира автоматично след завършване на нулирането.

BGWW

Възстановете фабричните стойности по подразбиране

93