HP LaserJet Enterprise M605 series - Въведение

background image

Въведение

Използвайте един от следните методи за възстановяване на първоначалните фабрични настройки на

продукта.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Възстановяването на фабричните настройки на продукта може да премахне езиковите

настройки.