HP LaserJet Enterprise M605 series - Отпечатване на съхранено задание

background image

Отпечатване на съхранено задание

Можете да използвате следната процедура, за да отпечатате задание, което е съхранено в паметта на

устройството.

1.

Докоснете или натиснете бутон Home (Начало) на контролния панел на продукта.

2.

Изберете

Retrieve from Device Memory (Извлечи от паметта на устройството)

.

3.

Изберете името на папката, в която е съхранено заданието.

60

Глава 4 Печат

BGWW

background image

4.

Изберете името на заданието. Ако заданието е лично или шифровано, въведете ПИН код или

парола.

5.

Задайте броя на копията и след това докоснете бутона Start (Старт) или натиснете бутон

ОК,

за

да отпечатате заданието.