HP LaserJet Enterprise M605 series - Изтриване на съхранено задание

background image

Изтриване на съхранено задание

Когато изпратите съхранено задание в паметта на устройството, то заменя всички предишни задания

със същия потребител и име на задание. Ако дадено задание вече не е съхранено със същото

потребителско име и име на задание и устройството има нужда от допълнително пространство,

устройството може да изтрие други съхранени задания, започвайки от най-старото. Може да

променяте броя на заданията, които могат да бъдат съхранявани, от менюто

General Settings (Общи

настройки)

на контролния панел на устройството.

Използвайте тази процедура, за да изтриете задание, съхранено в паметта на устройството.

1.

Докоснете или натиснете бутон Home (Начало) на контролния панел на продукта.

2.

Изберете

Retrieve from Device Memory (Извлечи от паметта на устройството)

.

3.

Изберете името на папката, в която е съхранено заданието.

4.

Изберете името на заданието и след това изберете бутон

Delete (Изтриване)

.

5.

Ако заданието е лично или шифровано, въведете ПИН или парола, след което изберете бутон

Delete (Изтриване)

.

BGWW

Съхранение на задания за печат в продукта за по-късно отпечатване

61