HP LaserJet Enterprise M605 series - Въведение

background image

Въведение

Следващата информация се отнася до процедури за създаване и отпечатване на документи, които са

запаметени в устройството. Тази функция на продукта е разрешена по подразбиране.

Създаване на съхранено задание (Windows)

Създаване на съхранено задание (OS X)

Отпечатване на съхранено задание

Изтриване на съхранено задание